Upcoming Videos

DHARMA SAMBAD EP-05 | बुद्ध धर्मको शुरुवात कहिलेबाट भयो ? | PEMA PAKHRIN | LOPNE CHHOGLANG SHERPA
Dharma Sambad Ep-04 | बुद्धिष्ट हुन केके आवश्यकता हुन्छ ? | Pema Pakhrin | Lama Pema Tamang
माला जप्नुबाट के फाइदा हुन्छ ? | Dharma Sambad Ep-03 | New Session
आर्यन बाट Buddhist को Active Learner कसरी हुनु भयो ?
शास्त्रिय भाषामा धर्म आफ्नो स्वाभावलाई जुन वस्तुले धारण गरेको हुन्छ उक्त वस्तुलाई धर्म भनिन्छ ।
Dharma Sambad Ep 44 || बुद्ध धर्ममा ध्यान र योग ||
Dharma Sambad Ep-43 || शिल, समाधि प्रज्ञालाई कसरी बुझ्ने ? ||
Dharma Sambad Ep-42 || प्रवजित, उपसम्पदा/प्रवज्याविषेक आचार्य अभिषेक भनेको के हो ? ||
Dharma Sambad Ep 41 बौद्ध विहार/महाविहारमा परित्राण/पञ्चरक्षा भनेको के हो ?
Dharma Sambad Ep-40 || बौद्ध विहार र महाविहारमा दैनिक अभ्यास र नित्य पूजा कसरी गरिन्छ ? ||
Dharma Sambad Ep 39 || विहार महाविहारमा बुद्ध पुजा/महा पुजा भनेको के हो ? ||
Dharma Sambad Ep 38 || त्रियानमा विहार महाविहारलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ? ||
Special TV Show Colletion Of Every Day
Dharma Sambad Ep 36 || चतुब्रम्हविहारमा उपेक्षाको महत्त्व ? ||
Dharma Sambad Ep-35 || चतुब्रम्हविहारमा मुदिताको महत्त्व ? ||
Dharma Sambad Ep 34 || चतुब्रम्हविहारमा मैत्रीको महत्त्व कस्तो रहेको छ ?||
Dharma Sambad Ep 33 || वेदना के हो ? || यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ? ||
Dharma Sambad Ep-32 || रुप स्कंध के लाई भनिन्छ ? ||
Dharma Sambad Ep-31 || पञ्च स्कंधलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ? ||
Dharma Sambad Ep-30 || शिल र शिल पारमितामा गर्न मिल्ने र गर्न नमिल्ने के हो ? ||
Dharma Sambad Ep-29 || शिल र शिल पारमिता बिचको भिन्नता ? ||
Dharma Sambad Ep-28 ||दान के हो ? दान कति किसिमका हुन्छन् ?
Dharma Sambad Ep-27 || दान र दानपारमिता बिच भिन्नता के छ ?
Dharma Sambad Ep-26 || सम्यक समाधि भनेको के हो ?
Dharma Sambad Ep-25 || सम्य व्यायाम भनेको के हो ? ||
Dharma Sambad Ep-24 || आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सम्यक स्मृति कुन स्थानमा पर्दछ ?
Dharma Sambad Ep-23 आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सम्यक आजिविकाको महत्त्व ?
Dharma Sambad Ep-22 सम्यक कर्मान्त भनेको के हो ?
Dharma Sambad Ep-21 || सम्यक वचन भनेको के हो ? ||
Dharma Sambad Ep-20 || सम्यक संकल्प भनेको के हो ? ||
Dharma Sambad Ep-19 आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सम्यक दृष्टिको महत्त्व कस्तो छ ?
Dharma Sambad Ep-18 || "आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्नाले के बुझिन्छ ?"
Dharma Sambad Ep-17 "उपेक्षा पारमिता भनेको के हो ?"
Dharma Sambad Ep-16 "मैत्री र ज्ञान भनेको के हो ?"
Dharma Sambad Ep-15 "प्रणिधी अर्थात् अधिष्ठान पारमिता भनेको के हो ?"
Dharma Sambad Ep-14 "प्रज्ञापारमिता के हो ?"
Dharma Sambad Ep-13 "उपाय पारमिता र सत्य पारमिता के हो ?"
Dharma Sambad Ep-12 "ध्यान कसरी गरिन्छ ? || ध्यान गर्न कस्तो वातावरणको आवश्यकता हुन्छ ?"
Dharma Sambad Ep-11 ध्यान कसरी गरिन्छ ? || ध्यान गर्न कस्तो वातावरणको आवश्यकता हुन्छ ?
Dharma Sambad Ep-10 "मानव जिवनमा विर्य पारमिताको अति महत्त्व छ, किन ?"
Dharma Sambad Ep-09 "दश पारमिता भित्र क्षान्ति पारमिताको महत्त्व !"
Dharma Sambad Ep-08 "शील पारमिता के हो ? दश पारमिता भित्र शीलको महत्त्व !"
Dharma Sambad Ep-07 "दान पारमिता के हो ? दश पारमिता मध्ये दान पारमितालाई किन विशेष मानिन्छ ?"
Dharma Sambad; Dharma Television Ep-06 "पारमिता के हो ? यसको अभ्यास कसरी गर्ने ?"
Dharma Sambad; Dharma Television Ep-05 "चार आर्य सत्य के हो ?"
Dharma Sambad; Dharma Televison Ep-04 "चतुर ब्रम्हविहार भनेको के हो ? यसको महत्त्व कति छ ?"
Dharma Sambad; Dharma Televison EP-03 "शिल कसरी पलना गर्ने ?"
Dharma Sambad Ep-02 त्रियान भनेको के हो ?
Dharma Sambad with Shradhachhari Guruma & Bajracharya Guru; Dharma Television Ep 01