Sponsor Dharma TV programs

Dharma Television is established with the pure objective of benefiting all sentient beings including human beings with its international broadcasting standard quality.

Recently, this television has created clear and convincing themes in major Nepali and English languages to broadcast smoothly and effectively about Buddhism, philosophy, meditation, yoga, world Buddhist heritage, Buddhist culture, rituals and the art of living in Nepali, Enalish languages.

This television is purely based on religious purpose andwelfare of all sentient beings so please conform that this isnot for any commercial purpose.

Staffs, renal offices expenditure including broadcasting cost of Dharma Television is managed from sponsors of our TV programs. So interested one can sponsor these television programs personally or as a social, organizational or commercial purposes.

By completing the form below and choosing the program you like, you can sponsor the events and programs on Dharma TV.

कार्यक्रम प्रायोजन गर्नुहोस् ।

धर्म टेलिभिजन मानव लगायत सम्पूर्ण पशु–प्राणीको कल्याण गर्ने विशुद्ध उद्देश्यले स्थापित गरिएको बुद्ध धर्मसंग सम्बन्धित टेलिभिजन हो । हालै यस टेलिभिजनले प्रमुख नेपाली तथा अंग्रेजी भाषामा बुद्ध धर्म, दर्शन, ध्यान, योग, कला, साधना,न्याय, विनय, स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्योतिष विज्ञान, विश्व बौद्ध सम्पदा, बौद्ध संस्कृति, परमपरा तथा जीवन जिउने कला आदि सयौं विषयको सरल र आकर्षक रुपमा कार्यक्रम प्रसारण गर्न आरम्भ गरेको ।

यो टेलिभिजन कुनै व्यवसायिक प्रयोजनको लागि लक्षित नभई प्राणी कल्याण गर्ने विशुद्ध धार्मिक प्रायोजनको लागि हो । टेलिभिजन संचालन गर्दा लागिने खर्चहरु यस टेलिभिजन कार्यक्रमको प्रायोजकहरुबाट संकलन गरिने छ, त्यसार्थ यस टेलिभिजनको कार्यक्रमलाई यहाँहरुले व्यक्तिगत रुपमा वा पारिवारिक, सामाजिक तथा संस्थागत रुपमा प्रायोजन गर्न सक्नु हुनेछ ।

कार्यक्रम प्रायोजन गर्नको निम्ति हाम्रो मोबाईल एपबाट फारम भर्नु भई आफूले इच्छा गर्नु भएको कार्यक्रम चयन गर्नु भएर प्रायोजन गर्नु सक्नु हुनेछ ।