Upcoming Videos

Dharma Idol International Campaign 27 Feb 2022
Dharma Idol 25 Feb 2022
धर्म आदर्श अभियान | 22 Feb 2022
Dharma Idol Campaign | 21 Feb 2022 |
18 FEB 2022 DHARMA ADARSHA
धर्म आदर्श अभियान 15 FEB 2022
धर्म आदर्श अभियान 12 FEB 2022
धर्म आदर्श अभियान 11/2/2022
धर्म आदर्श अभियान 5 Feb 2022
Dharma Idol Campaign | 1 Feb 2022 |
Dharma Idol Campaign 30 Jan 2022
धर्म आदर्श अभियान २०७८ माघ १५ गते शनिवार ।
World Wide Campaign of Dharma Idol
DHARMA ADARSHA 25 JAN 2022
धर्म आदर्श तथा बौद्ध शिक्षा महाअभियान ।
धर्म आईडल तथा शैक्षिक बौद्ध महाअभियान
धर्म आदर्श कन्भेनर नियुक्ति | २०७८ पुष २४ गते शनिवार |
धर्म आदर्श अभियानको भेलामा परम पुजनिय साङाग तेन्जिन रिन्पोछेको मुखार विन्द बाट शरन ग्रहनको प्रवचन ।
धर्म आदर्श अभियान भेला | २०७८ पुष २० गते मंगलबार
धर्म आदर्श अभियान भेला | २०७८ पुष २० गते मंगलबार
धर्म आईडल कन्भेनर नियुक्ति Dharma Idol Convener Appointment | 1 JAN 2022
आदरणिय धर्म गुरु छाम्पा पाल्साङ बज्र लामा ज्यूको सम्मान तथा आदर्श अभियान भेला | २०७८ पौष ६ गते।
धर्म आदर्श अभियान भेला | २०७८ पौष ३ गते, शनिवार ।
धर्म आदर्श अभियान भेला | २०७८ मंसिर २८ गते, मंगलबार ।
धर्म आदर्श अभियानको भेलामा परम पुजनिय साङाग तेन्जिन रिन्पोछेको मुखार विन्द बाट प्रवचन । 11 Dec 2021
धर्म आदर्श अभियानको भेलामा परम पुजनिय साङाग तेन्जिन रिन्पोछेको आगमान । 11 Dec 2021
धर्म आदर्श अभियान भेला | २०७८ मंसिर २१ गते। 7 Dec 2021
धर्म आदर्श अभियान भेला | २०७८ मंसिर २१ गते। 7 Dec 2021
धर्म आदर्श र धर्म आदर्श रत्न विशेष अभियान । 20 Nov 2021
धर्म आदर्श र धर्म आदर्श रत्न विशेष अभियान । 20 Nov 2022
धर्म आदर्श र धर्म आदर्श रत्न विशेष अभियान ।